Deca i Badnje veče: odigrajte Božićni Vertep

Deca i Badnje veče: odigrajte Božićni Vertep

Vertep, igrokaz koji se igra o Božiću, potiče iz davnih vremena, a označava „pećinu“, i to ne bilo koju već mesto Hristovog Rođenja. U srpskim pisanim spomenicima ova reč se javlja još u 13.veku.

U hrišćanskoj tradiciji, prvi put se pominje Vertep, kao igrokaz, za vreme cara Konstantina u 4.veku.

Uoči Božića, ulicama Carigrada je ipla velika litija na čijem čelu su bili vizantijski car i patrijarh, a crkvene pesme su pevali svi sveštenici carigradskih crkava. Litiju je pratilo bezbrojno mnoštvo sveta. Nošena je velika pećina, maketa Vertepa. U pećini, vertepu, su bile lutke (veličine odreaslih ljudi) koje su vešti lutkari pomerali i govorili tekst. Kasnije je Vertep početo da se izvodi tako što se nije koristila skupa scenografija, nego su ljudi obučeni u odgovarajuće kostime, govorili tekst Vertepa.

Glavni likovi su: Presveta Bogorodica sa detetom u rukama, Pravedni Josif, car Irod sa vojnicima naoružanim kopljima, tri cara mudraca sa Istoka: Gaspar , Valtazar i Melhior, pastiri.

Vertep se kod Srba spominje u 18.veku kao biblijska i kao narodna igra.

Vertep, kao lutkarske ili igrana predstava, koju na Badnje veče i sva tri dana Božića izvode deca u spomen na Hristovo rođenje ima najčešće tri dela- tri scene: Rođenje Hristovo u vitlejemskoj pećini , Blaga Vest koju je Anđeo proneo pastirima da se rodio Spasitelj i Poklonjenje mudraca.

Vertep je nekada izvođen ispred kuća u gradu ili selu, a svi su darivali učesnike.

 

VERTEP

LICA:

Bogorodica Marija, majka Isusa Hrista

Pravedni Josif, Hristov staratelj i čuvar

Anđeo

Hor anđela

Tri pastira

Irod, car Judeje

Melhior, car Persije, star i sedobrad

Valtazar, car misirski, stariji

Gaspar, car arapski, mlad i bez brade, tamnog lica

Vojnici, narod i

Kazivač-recitator, osoba koja priča priču na početku nove scene.

Broj učesnika u igrokazu zavisi od broja vertepaša. Noseće se uloge ne mogu menjati, ali se prateće uloge mogu izostaviti ili nekoliko pratećih uloga dodeliti istoj osobi.

 

 1. SCENA ROĐENJE HRISTOVO

 

Vitlejemska pećina

(Ulazi litija: Bogorodica Marija sa malim Isusom, Pravedni Josif, pastiri, narod, vojnici, car Irod i tri mudraca)

 

KAZIVAČ:

U davna vremena, pre dve hiljade godina, kada počinje naša priča, rimski car Avgust, vladar celog Sredozemlja, želeo je da tačno zna koliko ima podanika i koliko poreza može da skupi.

Zato je naredio da se popišu svi stanovnici njegovog carstva. I svaki Jevrejin koji je živeo u Judeji, jednoj od rimskih provincija, morao je da se javi u svoje rodno mesto da bi bio upisan u knjigu. Vest o popisu došla je i u Nazaret, grad u Galileji, i pre nego što je Bogorodica Marija trebalo da se porodi, Pravedni Josif je odlučio da je povede sa sobom u Vitlejem, grad iz kojeg je poticao.

Putovali su tako nekoliko dana, ali kad najzad stigoše u Vitlejem, gostionica je bila puna i oni bejahu primorani da se smeste u pećinu u kojoj su pastiri često sklanjali svoja stada.

I uto, Bogorodica Marija rodi Dete, i dadoše mu ime Isus, što je značilo Bog je Spasitelj.

 

JOSIF:

Zvaće se Isus, kao što nam je već zapovedio Aneđo. Isus je Sin Božiji, i Njega nam je poslao Gospod.

 

MARIJA:

Neka bude Volja Božija.

(Marija prepovi Isusa u dugačke povoje i pošto nisu imali kolevke, položi Ga u jasle na seno).

 

 1. SCENA – PASTIRI

 

KAZIVAČ:

I dok je Marija, majka Božija, prepovijala tek rođenog Isusa, nedaleko odatle , u okolini Vitlejema, pastiri su u mrkloj noći čuvali svoja stada i grejali se oko vatre. I dok su oni pričali priče da prekrate vreme, odjednom se nebo ozari blistavom svetlošću i sjajni lik anđela nadnese se nad njima.

(pastiri se prepadoše)

 

ANĐEO:

Ne bojte se , jer vam, evo, javljam veliku radost za sav svet: danas se u Vitlejemu rodio Spasitelj, a to je Hristos Gospod. Idite i vidite ga!

A ovo vam je znak: naći ćete povijeno dete gde leži u jaslama.

 

HOR ANĐELA:

Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja!

(Anđeli nestadoše, i opet zavlada tama, pastiri se sa nevericom zagledaše)

 

 1. SCENA – MUDRACI SA ISTOKA

 

KAZIVAČ:

Priče o dolasku Pomazanika Božijeg, Spasitelja, na zemlju širile su se nadaleko: mudri i učeni ljudi u dalekim zemljama čekali su kada će se prema proročanstvu , u zemlji Judeji roditi Spasitelj.

Dve godine pre nego što je Isus rođen, oni su posmatrali nebo i zvezde, te videše jednu zvezdu koja je sijala toliko jasno da su znali da se rodio veliki Car.

Stoga se mudraci spremiše na daleki put sa darovima u rukama dostojnim novog vladara. Zvezda ih je pune dve godine vodila putem iz njihovih dalekih zemalja kako bi baš kada je Isus rođen stigli u Judeju.  No , kada stigoše na dvor očekujući da će na njemu naći Cara koji će spasiti svet, naiđoše samo na judejskog zlog cara Iroda.

 

GASPAR:

Ja sam Gaspar od arapske strane, video sam zvezdu na istoku i poznao da se novi car rodio.

 

VALTAZAR:

Ja sam Valtazar od misirske strane, znam da se novi car rodio i došao sam da mu se poklonim.

 

MELHIOR:

Ja sam car Melhior, iz Persije sam došao i novom caru poklone nosim.

 

IROD (u strahu):

Koji se to car rodio? Nema Judeja drugog cara do mene.

 

GASPAR:

Nas je , Irode, zvezda ovamo dovela i poznali smo da se rodio car nad carevima.

 

VALTAZAR:

Taj car što se rodio vladaće i nebom i zemljom.

 

MELHIOR:

Zato idemo da mu se poklonimo , caru i Bogu našemu i darove da mu ponesemo.

 

IROD (lukavo):

Ako je tako, idite i raspitajte se za dete, pa mi javite da mu se i ja poklonim.

 

KAZIVAČ:

(dok mudraci idu put pećine da se poklone majci Božijoj)

Irod je lagao da želi da se pokloni Sinu Božijem, već je želeo da ga pronađe samo da bi ga ubio i da bi on ostao jedini car u Judeji.

Za to vreme, mudraci sa Istoka uputiše se put Vitlejema sve gledajući i prateći zvezdu na nebu kuda ih vodi. Zvezda se kretala kada su se oni kretali, jer je ta zvezda u stvari bila anđeo Gospodnji.

A kada videše gde je zvezda stala, obradovaše se velikom radošću i uđoše da se poklone Bogorodici sa Hristom Bogomladencom, pa mu svaki od njih dariva po jedan poseban dar: zlato, tamjan i smirnu.

(mudraci se klanjaju Majci Božijoj i spuštaju pred Hrista darove)

Tada su mudraci u snu primili zapovest da se ne vraćaju Irodu, jer se Irod sprema da dete pogubi, pa se drugim putem vratiše svaki u svoju zemlju.

 

A NA KRAJU SVI PEVAJU:

Radost, radost na sve strane,

Radost sveta, radost velja,

Ruke širi grešna zemlja,

Dočekuje Spasitelja.

***

Izvor: priredila i adaptirala redakcija sajta Pravoslavni Roditelj, na osnovu materijala iz Božićnjeg izdanja „Svetosavskog Zvonceta“, Broj 10/2013

Tekstovi sa ključnim rečima:

2 komentara

 1. Nemanja Vujčić says:

  Gdje može da se kupi ova, kako bih je nazvao, kompozicija ikona u vidu božićne scene, predstavljena na fotografiji na početku teksta?

  • Pravoslavni Roditelj - urednik says:

   Oprostite na zakasnelom odgovoru,
   Ta kompozicija se zove „Božićni vertep“ i bila je da se kupi pre nekoliko godina na Sajmu knjiga na pravoslavnim štandovima.
   Izdavač je „Duga knjiga“ iz Sremskih Karlovaca.
   Nadam se da smo bar malo pomogli.

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*